Kumránské Svitky

Následující slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory :

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme ?

Usmál se a řekl :

 • Jste světlo světa.
 • Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
 • V každém z vás je Vesmír.
 • Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
 • Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života ?

 • Život je cesta, smysl i odměna.
 • Život je tanec lásky.
 • Vaše poslání je rozkvést.
 • Být je veliký dar.
 • Váš život je součástí historie Vesmíru.
 • Život je krásnější než všechny teorie.
 • Život je důvod k oslavě.
 • Život je cenný sám o sobě.
 • Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí ?

 • Co jste zaseli, to také sklízíte.
 • Neštěstí je vaše volba.
 • Chudoba je výtvor člověka.
 • Hořkost je plod nevědomosti.
 • Když obviňujete, ztrácíte sílu.
 • Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
 • Probuďte se.
 • Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
 • Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
 • Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
 • Nedělejte ze svého života živoření.
 • Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
 • Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí ?

 • Neodsuzujte se.
 • Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
 • Nesrovnávejte a nerozdělujte.
 • Za všechno děkujte.
 • Radujte se, neboť radost koná zázraky.
 • Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
 • Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
 • Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
 • Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
 • A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí ?

 • Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
 • Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
 • Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
 • Šťastní jsou ti, kdo hledají.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
 • Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
 • Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
 • Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
 • Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
 • Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
 • Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
 • Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
 • Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
 • Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
 • Šťastní jsou ti, kdo milují.
 • Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
 • Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
 • Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
 • Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti ?

 • Váš život je nejcenější šperk v klenotnici Boha.
 • Bůh je šperk lidského srdce.
 • Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
 • Čím více dáváte, tím více dostáváte.
 • Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
 • Nevyčítejte si bohatství.
 • Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
 • Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
 • Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle ?

 • Žijte naplno každý okamžik svého života.
 • Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
 • Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
 • Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
 • Člověk je zárodek Slunce.
 • Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
 • Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
 • Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout harmonie ?

 • Žijte prostě.
 • Nikomu neškoďte.
 • Nezáviďte.
 • Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
 • Zasvěťte život kráse.
 • Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
 • Jednejte s bližními otevřeně.
 • Změňte minulost.
 • Přinášejte do Světa něco nového.
 • Naplňte tělo Láskou.
 • Staňte se energií Lásky.
 • Láska vše oduševňuje.
 • Kde je láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života ?

 • Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
 • Nešťastní zůstávají otroky.
 • Štěstí miluje svobodu.
 • Radost je tam, kde je svoboda.
 • Pochopte podstatu štěstí.
 • Otevřete se světu a svět se vám otevře.
 • Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality ?

 • ,,Já" je jméno Věčnosti.
 • Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
 • Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
 • Když najdete odpověď na otázku ,,Kdo jsem ?", odpovíte si na všechny otázky.
 • Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal :

"Ticho mnohé odhalí. Buďte sami sebou."