Lidská DNA je biologický Internet

Lidská DNA je něco jako biologický internet. 

Výzkumy DNA provedené ruskými vědci vysvětlují i fenomény, jako jsou jasnovidnost nebo intuice, spontánní akty léčení i na dálku, samoléčení, afirmační techniky, neobvyklá světla a aury kolem lidí, vliv myšlení na počasí a mnohé další. Navíc existuje důkaz o naprosto novém typu léčení, kde DNA může být ovlivněna a přeprogramována slovy a frekvencemi, aniž by musel být odstraněn a nahrazen jediný gen. Pouze deset procent naší DNA je používáno ke stavbě proteinů. Právě tato podmnožina DNA je předmětem zájmu západních vědců, kteří ji testují a třídí. Dalších devadesát procent je považováno za tzv. odpadní DNA (nemají žádnou známou funkci). Ruští vědci se nicméně spojili s lingvisty a genetiky při pokusu o prozkoumání těchto devadesát procent "odpadní DNA". Jejich výsledky, nálezy a závěry jsou revoluční! Podle nich není naše DNA odpovědná jen za stavbu našeho těla, ale slouží také k ukládání dat a při komunikaci. Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód, zvláště ve zdánlivě neužitečných devadesát procent, se řídí stejnými pravidly jako lidské jazyky. DNA má svou gramatiku, z čehož plyne, že jazyky, které člověk používá, se neobjevily náhodně, ale odrážejí naši DNA. DNA je organický supravodič, jenž může fungovat za normální tělesné teploty. Navíc jsou všechny supravodiče schopny uchovávat světlo a informace.

Převratný objev
Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové prozkoumali také vibrační chování DNA. Výsledek: živé chromozómy fungují stejně jako solitonicko-holografické počítače za použití endogenního laserového záření DNA. To znamená, že se jim podařilo například modulovat určité frekvenční vzorce na laserový paprsek a jím ovlivnili frekvenci DNA a tím i samotné genetické informace. Jelikož mají základní struktura alkalických párů a jazyk DNA stejnou strukturu, není potřeba žádné dekódování.

Je možné prostě použít slova a věty lidského jazyka! I toto bylo na experimentech dokázáno! Živé substance DNA budou vždy reagovat na jazykem modulované laserové paprsky a dokonce i na radiové vlny, pokud jsou použity ty správné frekvence. To definitivně a vědecky vysvětluje, proč afirmace, autogenní trénink, hypnóza a podobné techniky mají tak silné účinky na lidi a jejich těla. Je zcela normální, že naše DNA reaguje na jazyk. Zatímco západní vědci odřezávají jednotlivé geny od vláken DNA a vkládají je jinam, Rusové pracovali na zařízeních, jež mohou ovlivnit buněčný metabolismus prostřednictvím vhodně modulovaných radiových a světelných frekvencí a tak opravit genetické vady.

Místo řezání vibrace
Garjajevově výzkumné skupině se touto metodou podařilo dokázat, že například chromozomy poničené rentgenovými paprsky mohou být opraveny. Získali dokonce informační vzory z konkrétní DNA a přenesli je na jinou a tak přeprogramovali buňky na jiný genom. Úspěšně například transformovali žabí embrya na embrya mloků jednoduchým přenesením informačních modelů DNA! Takto byla celá informace přenesena bez jakýchkoli vedlejších účinků či disharmonií, ke kterým docházelo, když byly jednotlivé geny z DNA vyřezávány a znovu zaváděny (pozn: tzv. sekvenování se většinou provádí chemicky a elektricky). To znamená neuvěřitelnou, svět přetvářející revoluci a senzaci! To vše pouhým použitím vibrací a jazyka, namísto archaického postupu štípání sekvencí! Tento experiment poukazuje na obrovskou sílu vlnové genetiky, která má evidentně větší vliv na formování organismů než biochemický proces alkalických sekvencí.

Tělo si můžeme programovat myšlenkami i slovy
Esoteričtí a duchovní učitelé vědí už věky, že je naše tělo programovatelné jazykem, slovy a myšlenkou. Nyní to bylo vědecky dokázáno a vysvětleno. Samozřejmě, že musí být použita správná frekvence, což je důvod, proč přitom nejsou všichni stejně úspěšní a výsledky mohou být různě efektivní. Jednotlivec musí vždy pracovat na svých vnitřních procesech a vyspělosti, aby si vytvořil vědomou komunikace s DNA. Ruští vědci pracují na metodě, jež na těchto faktorech není závislá, ale bude VŽDY fungovat, bude-li použita ta správná frekvence. Ale čím vyvinutější je vědomí jedince, tím méně potřebuje jakékoli přístroje! Člověk těchto výsledků může dosáhnout sám a věda se konečně takovýmto myšlenkám přestane smát a výsledky potvrdí a vysvětlí.

Skoky časoprostorem
Ruští vědci také zjistili, že naše DNA může způsobit narušování vzorců ve vakuu, tudíž vytvářet magnetizované červí díry! Červí díry jsou mikroskopické ekvivalenty tzv. Einstein-Rosenových mostů v blízkosti černých děr. Jde o tunelová spojení mezi naprosto odlišnými oblastmi vesmíru, kterými mohou být přenášeny informace mimo prostor a čas. DNA přitahuje tyto kousky informací a předává je našemu vědomí. Tento proces hyperkomunikace je nejefektivnější ve stavu relaxace. Stres, starosti či hyperaktivní intelekt brání úspěšné hyperkomunikaci nebo dojde k naprostému zkreslení a zničení informací.

Představa červí díry
V přírodě byla hyperkomunikace úspěšně používána miliony let. Názorně je to vidět u organizovaného hmyzu. Moderní člověk to zná pouze jako "intuici". Ale i lidé toho mohou plně využít. Příklad z přírody: Když je mravenčí královna prostorově oddělena od své kolonie, nadále se horlivě pokračuje ve výstavbě podle plánu. Pokud je však královna zabita, všechna práce v kolonii se zastaví. Žádný z mravenců neví, co má dělat. Královna zřejmě posílá stavební plány z velké vzdálenosti přes skupinové vědomí svých poddaných. Pokud je živá, může být jakkoliv daleko.

Záhadné inspirační zdroje
U člověka se s hyperkomunikací nejčastěji setkáme, když člověk náhle získá přístup k informacím, jež jsou mimo jeho vědomostní základnu. Tato hyperkomunikace je poté vnímána jako inspirace či intuice. Italskému skladateli Giuseppe Tartinimu (1692-1770) se jednou zdálo, že si u jeho postele sedl ďábel a hrál na housle. Ráno byl Tartini schopen tu skladbu přesně z paměti zapsat a nazval ji Ďábelská trylková sonáta.
Po léta se zdálo jednomu nemocničnímu ošetřovateli o situaci, kdy byl napojen na jakýsi CD-ROM s vědomostmi. Znalosti z nejrůznějších oblastí mu byly přenášeny a on si na ně byl schopen ráno vzpomenout. Byla to taková záplava informací, že se zdálo, že mu byla přes noc přenesena celá encyklopedie. Většina dat byla mimo jeho osobní základnu znalostí a dosahovala technických detailů, o kterých on sám vůbec nic netušil.
Když dojde k hyperkomunikaci, lze sledovat zvláštní fenomén v DNA i u lidské bytosti. Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na obrazovce se utvořil typický vlnový model. Když odstranili vzorek, vlnový model nezmizel. Mnoho kontrolních experimentů prokázalo, že model přicházel i z odstraněného vzorku, jehož energetické pole patrně existovalo dál samo o sobě. Tento efekt je nyní nazýván fantomový efekt DNA. S tímto zaznamenaným fenoménem se nejčastěji setkáme u hyperkomunikace ve formě nevysvětlitelných elektromagnetických polí v blízkosti různých lidí.

Hyperkomunikace
Ve své knize Vernetzte Intelligenz (Síťová inteligence) Němci Grazyna Fosarová a Franz Bludorf tato spojení přesně a jasně vysvětlují. Grazyna Fosarová a Franz Bludorf získali fyzikální a matematické vzdělání, ale věnují se léčitelství a hypnoterapii. Také citují zdroje, které věří, že v dávných dobách bylo lidstvo, stejně jako zvířata, velmi silně napojeno na skupinové vědomí a jako skupina jednalo.
Abychom jako lidé zakusili individualitu, museli jsme téměř úplně zapomenout na dávný druh komunikace - hyperkomunikaci. Nyní, když jsme poměrně stabilní v našem individuálním vědomí, můžeme vytvořit novou formu skupinového vědomí, ve kterém získáme přístup ke všem informacím přes naši DNA, aniž bychom byli nuceni či na dálku ovládáni v tom, co s těmi informacemi chceme dělat. Dnes víme, že stejně jako na internetu, je naše DNA schopna poskytovat vhodná data síti, může si je ze sítě stáhnout a může navázat kontakt s ostatními účastníky v síti. Léčení na dálku, telepatie či vycíťování na dálku je možné takto vysvětlit. Některá zvířata také už na dálku vědí, že se jejich majitelé chystají vrátit domů. To lze jasně vyložit a vysvětlit pomocí konceptů skupinového vědomí a hyperkomunikace. Žádné kolektivní vědomí nelze rozumně používat bez silné individuality. Jinak bychom se vrátili k instinktu primitivního stáda, jímž se dá snadno manipulovat.

Božský potenciál vědomí
Hyperkomunikace v této době znamená něco docela jiného. Vědci si myslí, že pokud by lidé s plnou individualitou získali skupinové vědomí, mohli by tak vytvořit téměř božskou sílu, měnit a tvořit věci na Zemi! Lidstvo k takovémuto skupinovému vědomí nového druhu kolektivně směřuje. Polovina dnešních dětí bude problémová, hned jak půjdou do školy. Systém je nemotorný a požaduje, aby se přizpůsobily. Avšak individualita dnešních dětí je natolik silná, že toto přizpůsobení odmítají a odmítají vzdát se svých zvláštností. Zároveň se rodí víc a víc jasnovidných dětí (viz kniha China's Indigo Children" od Paula Donga. Něco v těch dětech usiluje o vytvoření skupinového vědomí nového druhu a to už nadále nebude možné potlačit.
Jeden člověk sám těžko ovlivní počasí. Může však být ovlivněno skupinovým vědomím (což není nic nového pro některé domorodé kmeny). Počasí je silně ovlivněno rezonančními frekvencemi Země, tzv. Schumanovými frekvencemi. Avšak stejné frekvence produkuje také lidský mozek, a když mnoho lidí sladí svá myšlení nebo jednotlivci (například duchovní mistři) soustřeďují své myšlenky jako laser, pak není vědecky řečeno vůbec překvapivé, jsou-li schopni ovlivnit počasí.

Možnosti budoucího lidstva
Vědci zabývající se skupinovým vědomí formulovali teorii civilizací Typu I. Lidstvo, které by vytvořilo skupinové vědomí nového druhu, by nemělo problémy ani s životním prostředím ani s nedostatkem energie. Pokud by lidstvo využilo svoji duševní sílu jako sjednocená civilizace, přirozeným důsledkem by bylo, že by mělo kontrolu nad energiemi své domovské planety. A to včetně všech přírodních katastrof! Teoretická civilizace Typu II by byla dokonce schopna kontrolovat všechny energie své galaxie.Kdykoli veliké množství lidí soustředí svou pozornost či vědomí na něco, jako jsou Vánoce, mistrovství světa ve fotbale nebo pohřeb princezny Diany, určitý počet generátorů náhodných čísel v počítačích začne generovat uspořádaná čísla místo náhodných. Uspořádané skupinové vědomí vytváří pořádek v celém okolí! Když se velké množství lidí přiblíží k sobě, vytrácí se násilnický potenciál. Vypadá to jako by se tady také tvořil nový druh humanitárního vědomí celého lidstva.

Projekt globálního vědomí
Na americké univerzitě v Princetonu probíhal od srpna 1998 pozoruhodný výzkum. Dostal název Projekt globálního vědomí (Global Consciousness Project, GCP) a podíleli se na něm vědci, inženýři i umělci z celého světa. Výsledky výzkumu jsou v souladu s teorií morfické rezonance, kterou vypracoval Rupert Sheldrake. Na základě nashromážděných poznatků badatelé konstatovali, že prostřednictvím diod s bílým šumem lze sledovat individuální vědomí i stav vědomí celého lidstva.

Vakuové domény
Existuje ještě další fenomén spojený s DNA a červími dírami. Normálně jsou tyto miniaturní červí díry vysoce nestabilní a jsou udržovány jen po ten nejmenší zlomek sekundy. Za určitých podmínek se mohou stabilní červí díry zorganizovat, pak formují významné vakuové domény, v nichž se například gravitace může přeměnit na elektřinu. Vakuové domény jsou koule ionizovaného plynu, které obsahují značné množství energie.
V Rusku existují oblasti, kde se tyto zářivé koule vyskytují velmi často a právě toto motivovalo vědecké programy, které vedly k některým objevům zde podrobně rozebraných.

Mnoho duchovních učitelů takovéto koule či sloupce světla vytváří ve stavu hluboké meditace, během práce s energií a i v určitých programech uzdravování Země se na fotografiích objevily tyto světelné efekty. Jednoduše řečeno tento jev se týká gravitačních a antigravitačních sil, jež jsou čím dál více stabilnějšími formami červích děr a ukázek komunikace s energiemi mimo strukturu našeho času a prostoru. Dřívější generace, které zažily takovéto hyperkomunikace a viditelné vakuové domény, byly přesvědčeny, že se před nimi zjevil anděl a my si nemůžeme být jisti, jaké formy vědomí si používáním hyperkomunikace můžeme zpřístupnit.