Přehled akcí

- Koučinky k sebepoznání a seberealizaci, termíny

- Meditace s předáváním vrcholových stavů.

- Setkání v přírodě


16.1.2023 - od 17:00 do 19:30 hod.

Koučink - hluboký proces k sebepoznání, zvýšení vibrací, k osvobození od vlivu mysli, prožitek jednoty, kontemplace a předání vrcholového stavu.

Přihlášení formou sms nebo mailem. Cena 500,- Kč 

Další termíny pro tyto koučinky: 13.2.2023,  13.3.2023,  24.4.2023,  22.5.2023.                 

Účast je otevřená, ale pro růst doporučuji pravidelnou účast.


5. 5. 2023 - Kurz Reiki I.st.

Naučíte pracovat s energií a léčit sebe a druhé dotykem. 

Začátek v 16 hod. a konec ve 20 hod. 

Více informací po přihlášení.


11. 5. 2023 - Meditace s předáním Vrcholového stavu.

Začátek v 18 hod., konec v 19.00 hod.


12. 5. 2023 - Kurz Reiki II.st.

Naučíte pracovat s energií na dálku, tzn. posílat léčivou sílu. Práce s touto energií vám otevírá možnosti měnit svůj život pomocí záměrů. 

Kurs je od 16 hod.do 21 hod. 

Více informaci po přihlášení.


1. 6. - 4. 6. 2023 - Pobytový seminář na chaloupce Na paloučku v Orlickém Záhoří. 

Práce na sobě, která vede k osvobození se od nábojů, lidé nacházejí vnitřní mír, cítí spojení s nejvyšším světlem - dostávají se do Jednoty. Vše probíhá v radostné a přátelské atmosféře. Věřím, že v tomto čase už budeme co nejvíce pracovat v přírodě. Ještě mám pár míst, objednávky do konce dubna. 

Více informací po přihlášení.


8. 6. 2023 - Meditace s předáním Vrcholového stavu.

Začátek v 18 hod., konec v 19.00 hod.


21. 6. 2023 - - Letní Slunovrat - setkání se v přírodě - místo bude upřesněno. 

Propojení s elementy a oslava léčivé síly Slunce, uzdravující síly vody.