Zajímavé myšlenky a články

Gregg Braden - kódy vědomí

Poutavé vysvětlení, založené na moderním vědeckém výzkumu, jak naše myšlenky a přesvědčení ovlivňují naši skutečnost. Zároveň návod, jak se vymanit z pout starých, omezujících názorů. Impulzy našich myšlenek se šíří jako vlny na vodě a přinášejí nám buď zdraví, hojnost a spokojenost, anebo nemoci, nedostatek a utrpení. Myšlenky ale můžeme směrovat tak, aby nás vedly k tomu, co si zvolíme. V tomto vesmíru, kde se vše od atomů a buněk mění podle toho, čemu věříme, jsou naše možnosti omezeny pouze tím, jak o sobě smýšlíme.

Kumránské svitky od Mrtvého moře

Přečtěte si úžasné texty! Další odkazy: Wikipedia, pomozte je složit, Esejci v Kumránu

Podivuhodný text Gustava Meyrinka

Gustav Meyrink, vlastním jménem Gustav Meyer, se narodil 19. ledna 1868 ve Vídni. Část svého života prožil v Praze, která ho hluboce okouzlila a stala se mu neutuchajícím zdrojem inspirace. Také jeho nejslavnější román "Golem" (1913) se odehrává v pražském židovském ghetu. Druhou polovinu svého života zasvětil Meyrink mystice, o níž nejenom psal, ale také ji na sobě praktikoval. Byl v kontaktu s řadou českých, rakouských i německých mystiků a okultistů. Gustav Meyrink zemřel při východu Slunce 4. prosince 1932 v německém Starnbergu. Text je výňatkem z románu Zelená tvář (1916).

Vesmír jako hologram - Michael Talbot

Je vesmír pouhým přeludem? Co je to vlastně realita? Jak vidí současní špičkoví vědci realitu kolem nás? Velmi zajímavý článek o tom, co je vlasně vesmír, jaké je naše vnímání vesmíru.

Stanislav Grof a jeho převratné výzkumy o podstatě hmoty a vědomí

Pozoruhodnou cestou se během své odborné kariéry vydal světoznámý psychiatr a psychoterapeut Stanislav Grof. Jeho názory a poznatky nashromážděné během dlouholetých výzkumů změněných stavů vědomí přispěly k formulování nového převratného pohledu na psychologii. Grofa a další podobně smýšlející osobnosti spojuje snaha o vytvoření odlišného vědeckého paradigmatu nezávislého na dosud převládajícím mechanistickém světovém názoru.

Stanislav Grof je původem český psychiatr, který působil v pražském Výzkumném ústavu psychiatrickém až do roku 1967, kdy emigroval do USA. Na svou původní práci s psychedelickými látkami navázal v Marylandském středisku psychiatrického výzkumu (Maryland Psychiatric Research Center) v Baltimore. Názvem knihy "poslední cesta" míní zkušenost umírání a přerodu, která nejen čeká každého z nás, ale je také autorem považována za ozdravující proces. Napříč knihou se Grof snaží podat téma smrti a umírání z pohledu historického, antropologického, religionistického, psychologického aj. Speciální pozornost pak věnuje psychedelickým experimentům s umírajícími pacienty, kterých se účastnil v rámci své výzkumné praxe.

Hudba a její vliv na tělo a mysl

Zvuk je nedílnou součástí lidského života a stejně tak i hudba. Bohužel jen málo lidí ví, jaké další účinky kromě zábavy hudba přináší. Jen málo lidí ví, a využívá toho, že hudba léčí, aspoň léčila, dnes již tento svůj dar často díky levné západní produkci ztrácí.

Lidská DNA je biologický Internet

Představte si, že všechno živé kolem nás (a to nejen na téhle nádherné planetě) je spojeno jakýmsi jednotným biologickým internetem, živě reagujícím na energetické frekvence. Šamani to odpradávna nazývají 'sítí života' nebo 'kruhem života'. Vědci nyní hovoří o tzv. 'biologickém internetu'. Já i vy, jako nositelé organického kódu DNA, jsme jeho nedílnou součástí. Projevuje se jako živý vědomý celek, živě reagující na podněty a permanentně vysílající 'živé aktuality'. Díky ne dodstatečně navýšenému vědomí jsme se dosud nedokázali přes vlastní 'organickou technologii' na toto vysílání napojit, tudíž zcela unikalo naší pozornosti. Já osobně mám v této oblasti vlastní velmi omezenou zkušenost, kterou jsem si pro sebe nazval 'šamanské rádio'. Z pohledu starých šamanů vlastně nic nového. Z pohledu moderní vědy to nicméně znamená, že se nám otvírají nové netušené možnosti.

Pár slov k zamyšlení

O parapsychologii jsem se začal zajímat už někdy ve svých 13 - 14 letech, kdy se mi do ruky dostala kniha od Břetislava Kafky, rodáka z Červeného Kostelce, "Základy experimentální psychologie". Kafka v období před 2. světovou válkou experimentoval s hypnózou a uvedl do ní během svého života více než 16 000 lidí. Z nich několik nejlepších, které nazýval "subjekti", zaměstnával ve své kamenosochařské dílně v Červeném Kostelci a několik hodin denně je udržoval v hlubokém hypnotickém spánku a dělal s nimi velké množství parapsychologických pokusů. Výsledky svých experimentů pečlivě zaznamenával a mnohé z nich zveřejnil v právě uvedené knize. Píše tam o telepatických, telekinetických, jasnovidných a mnohých jiných experimentech, které systematicky prováděl.

Po ukončení studií jsem odešel do zaměstnání do Prahy, kde jsem měl možnost seznámit se s několika významnými osobnostmi v této oblasti. Tak jsem mnoho let spolupracoval s Jaroměřským rodákem PhDr. Zdeňkem Rejdákem, CSc. a v posledních letech jsme byli velmi blízkými přáteli až do jeho smrti v roce 2006.

Velmi si vážím toho, že jeho zásluhou jsem měl příležitost seznámit se s mnoha českými i zahraničními parapsychology a léčiteli, z nichž asi nejvýznamějšími byli páter Ferda ze Sušice, MUDr. Tollinger z Prahy a paní Patočková ze Semil.

Prožil jsem několik desítek let ve dvojím světě - ve světě vědy, protože jsem pracoval ve výzkumu v oblasti výpočetní techniky a číslicového zpracování signálů a informací a současně jsem svůj volný čas věnoval parapsychologii neboli, jak navrhl PhDr. Zdeněk Rejdák, psychotronice. Mohl jsem pozorovat nesmiřitelný boj mezi ortodoxními vědci, kteří vše kolem parapsychologie odsuzovali ne jedné straně a mezi různými léčiteli a psychotroniky, kteří věděli své na straně druhé. Přečetl jsem mnoho knih, nastudoval řadu teorií a věnoval nesčetně hodin svého volného času diskuzím na téma parapsychologie a věda. Jenže po mnoha letech jsem musel konstatovat, že čtení knih a diskuze všeho druhu nevedly ani k nástinu nějakého řešení uvedeného věčného sporu, ani nevnášely do problému nové světlo.

V roce 2004 moje sestra Věra Sedláčková absolvovala praktický kurz Reiki u Mariky Koudelkové v Náchodě a byla tak nadšená, že mě přesvědčila, abych si ho udělal také. Na jaře 2005 jsem proto tento kurz u Mariky Koudelkové absolvoval. Mohu říci, že moje první setkání s těmito fenomény ve formě vlastních praktických prožitků natolik předčilo mé očekávání, že jsem si postupně udělal všechny další stupně Reiki. Poznal jsem účinky léčení Reiki a seznámil se s celou řadou dalších fenoménů.

Dnes již vím, že jakékoliv teoretizování nemůže dát člověku celostní pohled, pokud nemá současně praktické zkušenosti a osobní prožitky těchto fenoménů v rámci své vlastní psychiky. Mohu konstatovat, že můj pohled na uvedený spor mezi vědci a praktiky z oblasti parapsychologie se dnes velmi změnil. Uvědomuji si, že tyto praktické zkušenosti v mém vědomí vědu a parapsychologické fenomény nejen že neoddělily, ale naopak, velmi sblížily. Jsem proto velmi vděčný Marice Koudelkové díky jejím značným praktickým zkušenostem a velké trpělivosti za možnost prožít si ve své vlastní zkušenosti celou řadu velmi osobních a hlubokých prožitků a stavů, které mi umožnily dát si do souvislostí mnohé starší myšlenky a zkušenosti.

Nesmírně si vážím vědy, která posunuje každým dnem naše znalosti ve všech oborech lidské činnosti velmi rychle dopředu. Asi nejvíce jsou tyto úžasné výsledky viditelné v technických oborech a v medicíně. Počítače, mobilní telefony, GPS navigace, moderní počítačové diagnostické metody v medicíně a mnoho dalších velmi rychle mění náš každodenní život. Mnoho těch největších objevů však naši vědu teprve čeká. To platí nejen v oblastech fyziky, chemie a dalších, ale zejména v oblasti lidské psychiky a ve výzkumu vztahu našeho Vědomí k okolní hmotné realitě. Proto berme uvedené úžasné psychické fenomény, které nejsou zatím vědecky vysvětleny, jako přímou výzvu naší vědě a doufejme, že až přijde čas, věda všechny tyto jevy popíše a vysvětlí. Ale než se tak stane, využívejme naplno těchto metod, které člověku evidentně pomáhají a nedejme se odradit tím, že nejsou zatím vysvětleny. Skutečná podstata elektrické energie také ještě není zcela objasněna a přesto ji všichni využíváme!

Ing. Jaromír Procházka, CSc.